Aktualności Dni Kultury Żydowskiej Adlojada

Recital Dagmary Barnej

W repertuarze: Mieczysław Weinberg, Szymon Laks, Felix Mendelssohn Bartholdy, Arnold Schoenberg...

Współczesny komiks polityczny o Bliskim Wschodzie. Dyskusja

Autorzy współczesnego komiksu poświęcają wiele miejsca różnym konfliktom światowym. Ten na...

Czytanie sceniczne sztuki Guillerma Calderóna „Willa”

Bohaterkami „Willi” są trzy młode kobiety. Spotykają się, aby podjąć decyzję, w jaki...

Ciało i polityka. Dyskusja wokół książki Pawła Wolskiego Wstręt i Zagłada

Wstręt i Zagłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego to książka, w której ukazuje tytułowego...

Koncert Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium”

Koncert prezentuje różnorodność form modlitw wywodzących się z kultury judaizmu i...

Irena Sendlerowa – wojna, polityka i moralność

8 czerwca 2017 r. Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Podczas spotkania z...

Spotkania Tischnerowskie. Marzec 1968 po 50 latach

Rok 1968 w historii Polski i w historii Kościoła. „Język  marcowy”. Władza i kultura....

„Politycy w piaskownicy”. Spotkanie wokół książki dla dzieci (3–9 lat)

Zainspirowani książką Katarzyny Stoparczyk „Politycy w piaskownicy” zachęcamy młodych...

Prezentacja filmu dokumentującego akcję teatralną „Przeprowadzka”

Wydarzenie artystyczne „Przeprowadzka” obejmowało jeden z niewielu ocalałych po II wojnie...

Religia, polityka, literatura... Spotkanie autorskie z ks. Adamem Bonieckim

O książkach ks. Adama Bonieckiego, relacji między religią i polityką. Środowisko „Tygodnika...

Kultura jidysz jako opowieść o przedwojennej Polsce

Miejsce jidyszowych dokumentów osobistych w kanonie literatury żydowskiej, polskiej i światowej....

Biografia duchowa – biografia polityczna. Dyskusja

Pisanie biografii.  Biografia profesora i biografia księdza. Duchowny w Polsce i duchowny w...

Rozmowa z Agnieszką Gajewską, autorką książki „Zagłada i gwiazdy”

Biografie Stanisława Lema. Tajemnice pisarza. Lwów Lema. Lem jako pisarz polski i jako pisarz...

Poeta i polityka. Dyskusja

Biografia i twórczość Tadeusza Różewicza. Miejsce poety w literaturze polskiej i światowej....

Marzec 1968. Populizmy i polskie strachy. Dyskusja

Spotkanie odbędzie się wokół tematów jubileuszowego numeru czasopisma „Więź”, który...

Polityka „Więzi”. Debata z okazji jubileuszu czasopisma

Historia „Więzi”. „Więź” jako środowisko ideowe. Literatura w „Więzi”. Kanon...

Polityka wobec Żydów w Szczecinie. Debata

Szczecin niemiecki, Szczecin żydowski, Szczecin polski. Emigracja powojenna szczecińskich...

Spektakl „Feinweinblein. W starym radiu diabeł pali”

Akcję dramatu „Feinweinblein. W starym radiu diabeł pali”, nagrodzonego w 2015 roku...

Sztuka a polityka

Relacja między sztuką a polityką. Czym różniły się wpływy polityki na sztukę w...

Kolekcjonerzy warszawscy 1. połowy XIX wieku. Wykład

Kolekcjonerstwo warszawskie pierwszej połowy XIX wieku w obliczu braku instytucji muzealnych...

Biedermeier i polityka

Mianem biedermeieru definiuje się kulturę epoki, której ramy wyznaczają umownie wydarzenia...

Spektakl „Tworki”

„Tworki” to książka uhonorowana m.in. Paszportem „Polityki”, nominacją do nagrody Nike,...

Koncert zespołu Dylan.pl

Bob Dylan – ojciec-założyciel światowej piosenki literackiej. Człowiek-zagadka,...

Literatura i popkultura. Dyskusja

Tłumaczyć Dylana. Wiersz – pieśń – piosenka. Biografie Dylana. Dylan pieśniarz, Dylan...