Mianem biedermeieru definiuje się kulturę epoki, której ramy wyznaczają umownie wydarzenia polityczne: kongres wiedeński i Wiosna Ludów. Ustalony w Wiedniu nowy ład polityczny po wojnach napoleońskich przyniósł okres względnego spokoju, znacząco wzrosła w tym czasie rola mieszczaństwa, zabiegającego o komfort życia codziennego, nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie domu, ale także wartości duchowe i szerszy dostęp do kultury. Styl biedermeieru można odczytywać jako wyraz chęci ucieczki od zobowiązań związanych z „wielką polityką”.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
13.00–14.00

Biedermeier i polityka
Spotkanie wokół wystawy z kuratorami
Dariusz Kacprzak, Beata Małgorzata Wolska

Wstęp wolny.