Wstręt i Zagłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego to książka, w której ukazuje tytułowego pisarza jako autora opowieści o ciele. Które uwierzyło, że to nie religia, ale kapitalizm i rynkowa mechanizacja i specjalizacja uwolnią je tego, co w nim materialne, a więc śmiertelne – od własnych smrodliwych wydzielin, od jedzenia, które samo śmierdzi, a potem zmusza do produkcji kolejnych śmierdzących materii. Miast jednak usunąć z codzienności chwile, gdy gnilny odór budził śmiertelny wstręt, sensem nowoczesności, której symbolem po wsze czasy pozostanie już obóz, stała się mechaniczna produkcja śmierci samej. Paweł Wolski, opierając się na tych znanych diagnozach, przygląda się życiu Tadeusza Borowskiego w rzadko poruszanym dotąd kontekście zapachów, smaków i wrażeń. Opisując z tej perspektywy przedwojenną Warszawę, obóz, powojenne Niemcy i okres odbudowy polskiej stolicy, prowadzi opowieść o nowoczesności i Zagładzie nie do zazwyczaj głoszonych w tym kontekście tez o Holocauście jako symbolicznym początku nowoczesnej wirtualizaji i desomatyzacji życia, ale do historii wieku dwudziestwgo jako świata zarówno nowych obrazów: wieżowców, aut i rakiet, ale i nowych metabolitów. I dowodzi, że wszystkie łączy ten sam krematoryjny odór, który wyjaśnia, dlaczego pamięć o wieku dwudziestym tak często łączy się z nieopanowanym, niemal somatycznym odruchem wstrętu.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16
16.00–17.30

Ciało i polityka. Dyskusja wokół książki Pawła Wolskiego Wstręt i Zagłada. Nowoczesność Tadeusza Borowskiego. Spotkanie z udziałem autora
Prowadzenie: Piotr Weiser