Stanisław Jerzy Lec – pseud. literacki Stach, właśc. baron Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk i aforysta. Pochodził z uszlachconej rodziny żydowskiej, był synem barona Benona de Tusch-Letza i Adeli z domu Safrin. Trójczłonowe nazwisko skrócił i spolszczył do prostego: Lec, co po hebrajsku oznacza „błazna, wesołka’, ale i bystrego obserwatora, który to, co widzi, „na swój sposób interpretuje i wyjaśnia”.

„Myśli nieuczesane” – sięgające po formułę starożytnych sentencji, charakteryzują się ostrym dowcipem, operują skrótem myślowym, kondensują znaczenia.  Lec budował wyjątkowo trafny komentarz do wynaturzeń współczesnych czasów, nawiązując do kontekstu kultury europejskiej. Stał się mistrzem paradoksu, tropicielem wszelkich myślowych falsyfikatów i językowych frazesów, zniewalających ludzką indywidualność i pozostających na usługach totalitaryzmu. W „Myślach nieuczesanych” Lec kontynuuje tradycję gorzkiego żydowskiego humoru i intelektualnej gry, konkurując lapidarnością i esencjonalnością swych aforyzmów z  wiedeńczykiem Karlem Krausem.

W debacie wezmą udział Lidia Kośka, Inga Iwasiów i Adam Zieliński (Łona), prowadzenie Andrzej Skrendo.

Biografia pisarza – biografia słowa. Debata z okazji 110. rocznicy urodzin Stanisława Jerzego Leca i kolejnej edycji Myśli nieuczesanych (Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Warszawa 2018)

Przy biurku/ fot. Stanisław Dabrowiecki (CAF)

6 marca 2019