Post-doctoral degree, professor of Faculty of Humanities of the University of Szczecin, degree in chemistry of Wrocław University of Science and Technology, PhD in philosophy  of Ludwig Maximilian University of Munich (thesis entitled Philosophia crucis. Heideggers Beschäftigung mit dem Apostel Paulus, Frankfurt 1996, written under the direction of Prof. Robert Spaemann). Post-doctoral thesis written in 2009 at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish  Academy of Sciences in Warsaw on the basis of a thesis entitled Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu (Cracow 2007). Other publications: Słowo i czas. Problem rozumienia Innego w hermeneutyce i teorii systemu, Szczecin 2004; Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010; Ewangelia Zaratustry, Warsaw 2014.

PhD in art history (2012, thesis: Kolekcje ziemi obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939 (The Collection of Promised Land. The Art Collecting of Lodz' Industrial Borgouise 1880-1939), Warsaw 2015, series: Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, vol. 6), art historian, museum professional and museologist, graduate of the Institute of Art History of the Faculty of History of the University of Warsaw and Post-Graduate Museum Studies of UW; long-term curator of European old art collection in the Museum of Art in Łódź, since 2008 associated with the National Museum in Szczecin, where he is the Deputy Director for Scientific Affairs, and since 2016 – with Art Academy of Szczecin; curator of numerous exhibition and author or co-author of accompanying publications (awarded Sybilla 2003: Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi – European Art of 15th – 18th Centuries from the Collections of the Museum of Art in Łódź; Sybilla 2013: 1913. Święto Wiosny / Frühlingsweihe, Muzeum Narodowe w Szczecinie – 1913. The Rite of Spring, the National Museum in Szczecin), as well, as scientific and popular-scientific articles published in Poland, Germany, Austria, the Netherlands and Czech; 1995-2008 a member of Editing Committee of “Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”; since 2011 Deputy Editor in Chief and earlier – a member of Editing Committee of National Institute for Museums and Public Collections annual “Muzealnictwo”, a member of Art Historians Association (SHS), Polish Association of Members of the Museum Professions (SMP), International Council of Museums (ICOM) International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), a honorary member of Schadow Gesellschaft Berlin and Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin. His activities were awarded Honorary Badge for Merit to Polish Culture and Medal of Commission of National Education.

Post-doctoral degree, professor of Faculty of Philology of the University of Szczecin, critic and reviewer of “Nowe Książki”, “Kwartalnik Artystyczny” and other scientific and literary periodicals. Editor in Chief (together with Inga Iwasiów) of “Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” magazine. Editor of joint publications including: Z kuchni (co-editors: U. Bielas-Gołubowska and B.M. Wolska), Szczecin 2013; Interpretatywny słownik terminów kulturowych (co-editor: S. Iwasiów), Szczecin 2014; Stefan Flukowski i kult nowoczesności (co-editor: B.M. Wolska), Szczecin 2015; Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei, Szczecin 2016; Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia (co-editors: S. Iwasiów and P. Wolski), Szczecin 2016.