Dni Kultury Żydowskiej Adlojada „Kultura i profancje” (2016)

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1

14.00–14.30
Współczesne oblicza sekularyzacji
Marta Turkot

14.30–15.00
Religia a idolatria
Ireneusz Ziemiński

15.00–15.30
Kabała między mistyką a świętokradztwem
Piotr Goniszewski

15.30–16.00
Dyskusja

16.00–16.30
Przerwa

16.30–18.00
Świętokradztwo, nihilizm, sekularyzacja.
Dyskusja wokół książki Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2013)
o. Maciej Biskup, Jaromir Brejdak, ks. Andrzej Draguła, Inga Iwasiów, Małgorzata Kaźmierczak
Prowadzenie Andrzej Skrendo

Dom Kultury „Słowianin” (wejściówki)*, ul. Korzeniowskiego 7

19.00–20.00
„Kabaret po tamtej stronie”, monodram Marcina Ciężkiego
(spektakl na podstawie tekstów Henryka Grynberga)

20.00–21.00
Rozmowa z twórcą spektaklu
Prowadzenie Daniel Źródlewski

* Bezpłatne wejściówki na spektakl do odebrania w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27, „Słowianinie” i Secesji Café

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. gen. Sowińskiego 68

10.00–11.30
Wymyślanie Izraela
Rozmowa z Piotrem Weiserem, autorem książki Izrael Hłaski (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015)
Piotr Krupiński, Urszula Orlińska-Prymus
Prowadzenie Beata Małgorzata Wolska

11.30–13.00
Prezentacja monograficznego numeru kwartalnika „Więź” pt. Sztuka polska, polska sztuka
ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Sonia Mrzygłocka
Prowadzenie Sławomir Iwasiów

Secesja Café, al. Papieża Jana Pawła II 19/1

16.00–17.30
Interpretacje Holocaustu
Dyskusja wokół książki Timothy’ego Snydera Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie
(Znak, Kraków 2015)
Krzysztof Lichtblau, Eryk Krasucki, Jerzy Madejski
Prowadzenie Paweł Wolski

18.00–19.30
Zapisywanie Holocaustu
Dyskusja wokół pisma „Narracje o Zagładzie”
Piotr Krupiński, Piotr Weiser, Paweł Wolski
Prowadzenie Bogdan Balicki

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27

12.00–13.30
Nekropolie – sakralizacja/desakralizacja
Panel dyskusyjny
Mikołaj Rozen, Irmina Gadowska, Robert Stankiewicz
Prowadzenie Jaromir Brejdak

14.00–14.30
Cmentarz żydowski w Łodzi.
Pomiędzy tradycją religijną a akulturacją
Irmina Gadowska

14.30–15.00
Sacrum czy profanum?
Przedstawienia religijne w zbiorach warszawskich kolekcjonerów pochodzenia żydowskiego
Milena Woźniak-Koch

15.00–15.30
Wiara w słowa. Mikrograficzny portret Bolesława Bieruta
Szymon Piotr Kubiak

15.30–16.00
Sacrum i profani? Bóżnice drewniane i ich nieżydowscy narratorzy
Artur Tanikowski, Ewa Witkowska

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

17.00–18.30
Muzyka bez granic
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium”
Dyrygent Ryszard Handke

Secesja Café, al. Papieża Jana Pawła II 19/1

19.00–20.00
Prezentacja publikacji Adlojada. Prawo i kultura pod red. Jaromira Brejdaka, Dariusza Kacprzaka,
Jerzego Madejskiego i Beaty Małgorzaty Wolskiej
Tatiana Czerska, Cecylia Judek, Dariusz Kacprzak
Prowadzenie Aleksandra Grzemska

20.00–21.00
5 lat Adlojady
Spotkanie jubileuszowe

KINOTEATR STiPS „Pod Złotym Leszczem”, ul. Wielkopolska 27

17.00–19.00
Sklep przy głównej ulicy
Projekcja filmu w reżyserii
Jána Kadára, Elmara Klosa (1965)

19.30–21.00
Śmierć pięknych saren
Projekcja filmu w reżyserii
Karela Kachyňy (1987)