Kolekcjonerstwo warszawskie pierwszej połowy XIX wieku w obliczu braku instytucji muzealnych spełniało ważną społecznie rolę. Zbiory ordynacji Zamojskich, Krasińskich oraz Przezdzieckich (utworzone wg podobnego schematu – kolekcję sztuki łączono z księgozbiorami) udostępniano publicznie. Także kolekcje tworzone przez ówczesnych malarzy, do których zaliczały się między innymi zbiory Aleksadra Kokulara, Jana Gładysza, Fryderyka Skarbka, Jana Feliksa Piwarskiego czy Franciszka Pfanhausera, wpisywały się w działalność pro publico bono. Kolekcja Kokulara nie tylko miała wzbogacać ofertę kulturalną Warszawy, lecz także służyć celom par excellence dydaktycznym, pomagać w doskonaleniu techniki poprzez udostępnianie obrazów adeptom malarstwa kopiujących mistrzów.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
10.00–11.00

Kolekcjonerzy warszawscy 1. połowy XIX wieku. Wykład
Milena Woźniak-Koch

Wstęp wolny.