Koncert prezentuje różnorodność form modlitw wywodzących się z kultury judaizmu i chrześcijaństwa. Bogactwo tekstów poetyckich wyrażających uwielbienie Boga, ubranych - -  w warstwę muzyczną przez wybitnych kompozytorów, stanowi o wartości tych utworów. Muzyka – jak w wielu przypadkach – staje się wspólnym mianownikiem dla wyrażania stanu ducha i relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Ryszard Handke

Klasztor Dominikanów, pl. Ofiar Katynia 1
20.00–21.00

Spoiwa kultury
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium”
Dyrygent: Ryszard Handke

Wstęp wolny.