Rozmowa z Joanną Lisek, autorką książki w książce Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) (Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2019)  

Joanna Lisek – literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz. W książce „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” autorka opisuje zjawisko wyodrębniania się w poezji jidysz kobiecej podmiotowości i wypracowywania różnych strategii jej ekspresji. Odwołuje się do tekstów najwcześniejszych (z XVI w.), kiedy poetki występowały w roli kaznodziejek, autorek modlitw i pieśni religijnych czy zecerek, utrwalających na marginesie składanych przez siebie ksiąg swoje utwory. Sięga również do twórczości ludowej, będącej często wyrazem krytyki ustalonego porządku społecznego, a także do tekstów będących świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej.

Rozmowę poprowadzi Aleksandra Grzemska.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16

8 marca 2019
16.00–17.30