Rozmowa z Sebastianem Dudą, autorem książki Przesilona wątpliwość (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2018)

W swoich esejach Sebastian Duda podejmuje interpretację wybranych dzieł literackich, w których szuka odpowiedzi na intrygujące go pytania teologiczne. Czyta Miłosza, Leśmiana i Białoszewskiego, wnika w wątpliwości nękające Jerzego Nowosielskiego, zajmuje stanowisko wobec okrzyku, który Dostojewski włożył w usta Iwana Karamazowa: „Zwracam Bogu bilet!”. Polemizuje też z interpretacjami, w których dzieła Tolkiena i Lewisa odczytuje się w duchu chrześcijańskim – dostrzega w nich raczej gnozę. Książka Dudy przynosi istotną refleksję na temat duchowości chrześcijańskiej we współczesnym świecie.

W rozmowie wezmą udział Ireneusz Ziemiński i ks. Andrzej Draguła, prowadzenie Jerzy Madejski.

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1

5 marca 2019
18.00–20.00