Konferencja prasowa Adlojada „Biografia i świadectwo” (nagranie TV Pomerania)

x