Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (rozprawa doktorska o twórczości literackiej Edwarda Balcerzana), absolwentka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych User Experience Design na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Edytorskich w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Adiunkt w Dziale Sztuki Europejskiej 1800–1945 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Redaktorka tomów zbiorowych: Czesław Miłosz i rewolucja (współredakcja J. Madejski, U. Bielas-Gołubowska, Szczecin 2011), Adlojada. Szczecińskie pasaże (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, Szczecin 2012), Z kuchni (współredakcja J. Madejski, U. Bielas-Gołubowska, Szczecin 2013), Adlojada. Biografia i świadectwo (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, Szczecin 2013), Adlojada. Ekonomia i kultura (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, Szczecin 2014), Stefan Flukowski i kult nowoczesności (współredakcja J. Madejski, Szczecin 2015) oraz Adlojada. Prawo i kultura (współredakcja J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, Szczecin 2016).

Marta Mizgalska, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim. Przez lata związana z organizacją muzycznych wydarzeń w Szczecinie. W latach 2012–2013 pracowała przy festiwalu Szczecin Music Fest – zajmowała się artystami oraz promocją wydarzeń. W latach 2014– 2017 prowadziła Piwnicę Kany, pub przy szczecińskim Teatrze Kana. Zajmowała się tam organizacją cotygodniowych koncertów zespołów ze Szczecina i całej Polski, od wyszukiwania i rezerwacji grup muzycznych po organizację i promocję koncertów. W latach 2014–2015 pomysłodawczyni i realizatorka przestrzeni plenerowej „Łąka Kany”, organizującej wydarzenia kulturalne – koncerty, pokazy filmów, imprezy DJ-skie. Od roku 2017 pracuje w Muzeum Narodowym w Szczecinie, od lutego 2018 roku na stanowisku specjalisty ds. promocji.

Filolożka, krytyczka literacka, redaktorka, absolwentka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Podyplomowego Studium Edytorstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor na Wydziale Filologicznym US. Członkini Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego, redaktorka Czasopisma Naukowego Antropologów Literatury UJ „Polisemia”. Autorka tekstów naukowych publikowanych w tomach zbiorowych oraz czasopismach, m.in. „Pogranicza”, „Autobiografia. Literatura, kultura, media”, „Czas Kultury”, „Nowa Dekada Krakowska”. Współorganizatorka konferencji naukowych i dyskusji krytyczno-literackich.

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, animator i menedżer kultury, dziennikarz, konferansjer, moderator. Jako dziennikarz, prezenter i wydawca programów kulturalnych (2006–2013) pracował w TVP Szczecin, współpracował z TVP Kultura i pozostałymi ogólnopolskimi antenami TVP. Wieloletni korespondent Festiwalu Filmowego Berlinale w Berlinie. Dziennikarz i recenzent teatralny Magazynu Szczecińskiego „Prestiż”. Założyciel i reżyser niezależnego Teatru Karton. Inicjator i realizator wielu projektów kulturalnych i artystycznych. Rzecznik prasowy i koordynator działań promocyjnych Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT, oraz świnoujskich – FAMA i Grechuta Festival. Rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.

-