Papież w mediach. Rozmowa z ks. Alfredem Wierzbickim, autorem książki Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa (Wydawnictwo „Więź” 2018)

Ks. Alfred Wierzbicki polski duchowny katolicki, teolog i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ks. Alfred Wierzbicki w swych analizach nauczania Jana Pawła II przekonuje, że papież Franciszek twórczo kontynuuje i rozwija jego dzieło. Diagnozując aktualną sytuację Polski i zachodzące w niej przemiany, autor nie boi się wskazywać na palące problemy do rozwiazania: (nacjonalizm, ksenofobia, mowa nienawiści). Nie pozostawia jednak czytelnika bez nadziei. Jej źródłem może być dziedzictwo Vaticanum II i ostatnich pontyfikatów.

W rozmowie, którą poprowadzi Jaromir Brejdak wezmą udział ks. Zdzisław Kroplewski i ks. Sławomir Sikora

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

8 marca 2019
10.00–12.00