Biografia i świadectwo (2013)

Druga edycja Dni Kultury Żydowskiej Adlojada zorganizowana została w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim i traktowała o szeroko rozumianym nurcie pamięci (jej wytwarzania i przetwarzania), który zajmuje szczególne miejsce w kulturze żydowskiej i stamtąd promieniuje na inne kultury oraz dyskursy.

W programie znalazła się m.in. debata wokół książki Pawła Śpiewaka Pięć ksiąg Tory z udziałem autora, a także warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z interpretacji piśmiennictwa Holocaustu oraz panel dyskusyjny o roli dzienników pisanych w getcie w kanonie szkolnym z udziałem szczecińskich nauczycieli. Ponadto miały miejsce dwa sympozja. Pierwsze z nich obyło się z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim, drugie zaś poświęcone zostało żydowskim biografiom artystów, kolekcjonerów i uczonych. Kolejną okazją do rozmów była projekcja filmu dokumentalnego zatytułowanego Wybrany – zrealizowanego przez szczecińskich twórców Weronikę Fibich i Adama Ptaszyńskiego. Podczas festiwalu miały miejsce również wydarzenia muzyczne, a wśród nich koncert Chóru Ton Art oraz interpretacje piosenek z repertuaru Wiery Gran w wykonaniu Ewy Filipowicz-Kosińskiej przy akompaniamencie Krzysztofa Baranowskiego.

 

Program: Adlojada. Biografia i świadectwo (2013)