Kultura i media (2019)

VIII Dni Kultury Żydowskiej poświęcone będą nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i środkami masowego przekazu. Wystawy, dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, prezentacje dotyczyć będą między innymi takich zagadnień jak: reprezentacja kultury elitarnej i popularnej w mediach; sacrum i profanum w środkach masowego przekazu; polityka i kultura w mediach; reprezentacja grup środowiskowych i wiekowych w środkach masowego przekazu; media zaangażowane; pluralizm współczesny; religia w radiu, telewizji, prasie. Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu będziemy eksponować rolę kultury (i mediów) w kształtowaniu wspólnot lokalnych i regionalnych (miejskich, dzielnicowych, osiedlowych, szkolnych).

W trakcie festiwalu dyskutować będziemy o współczesnych koncepcjach kultury i mediów, tak jak się je rozumie w literaturze, filozofii i sztuce. Uczestnicy kolejnych spotkań festiwalowych podejmować będą także tematy, które mają podstawowe znaczenie dla rozumienia współczesnej debaty publicznej (terytorialne i ideowe zróżnicowanie mediów; środowiska lokalne i centralne w środkach masowego przekazu; rola mediów w animowaniu i podtrzymywaniu współczesnych konfliktów; współczesne marsze i pochody w radiu, telewizji, internecie i prasie; sfera symboliczna w mediach; przemoc symboliczna w mediach; kultura karnawalizacji życia społecznego i kultura negocjacji kulturowej; formy upamiętniania rocznic lokalnych i państwowych w mediach).

Miejscem festiwalowym będzie Piwnica Kany – pub współpracujący ze szczecińskim Teatrem Kana i znajdujący się tuż obok jego siedziby. Będzie to miejsce, w którym uczestnicy Adlojady będą mogli odpocząć i podzielić się wrażeniami z przebytych wydarzeń. Festiwalowym wieczorom będzie towarzyszyć muzyka na żywo.

Organizatorzy

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Hymanistyczny
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

Współorganizatorzy

 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
 • Ośrodek Teatralny KANA
 • Teatr Polski w Szczecinie

Mecenat

 • Miasto Szczecin

Partnerzy

 • Fundacja SPOT.ON ART
 • Galeria: Henryk Sawka
 • Oficyna Literacka Noir sur Blanc
 • Więź
 • Restauracja Mała Tumska
 • Burda Książki
 • Piwnica Kany
 • Fundacja Pogranicze

Patronat medialny

 • Gazeta Wyborcza
 • Gazeta Wyborcza Szczecin
 • Wyborcza NA ŻYWO!