Kultura i polityka (2018)

VII Dni Kultury Żydowskiej poświęcone są nieoczywistym relacjom pomiędzy kulturą i polityką. Dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, prezentacje dotyczyć będą między innymi takich zagadnień, jak: polityka kultury i kultura w polityce; polityka literatury i literatura polityczna; gatunki literatury politycznej; sztuka zaangażowana; polityka wobec religii; religia wobec polityki. Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwalu będziemy eksponować rolę kultury (i polityki) w kształtowaniu wspólnot lokalnych oraz regionalnych (miejskich, dzielnicowych, osiedlowych, szkolnych).

W trakcie festiwalu odbędą się dyskusje o współczesnych koncepcjach kultury i polityki, tak jak się je rozumie w literaturze, filozofii czy sztuce. Uczestnicy kolejnych spotkań festiwalowych podejmować będą także tematy, które mają podstawowe znaczenie dla rozumienia współczesnej debaty publicznej (manifestacje lokalne i centralne; symbolika protestów dawnych i współczesnych; rola mediów w animowaniu i podtrzymywaniu współczesnych konfliktów; marsze i procesje; pochody i kondukty; polityka lokalna i przemoc symboliczna; militaryzacja obszarów cywilnych; kultura karnawalizacji życia społecznego i kultura negocjacji kulturowej; formy upamiętniania rocznic lokalnych i państwowych).

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademia Sztuki w Szczecinie, Secesja Café, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie, Teatr Kana, II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Klasztor Dominikanów, Fundacja FiKa Czyta, Dom Kultury „Słowianin”

Informacje o wstępie: poza spektaklami bezpłatny

Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek, środa, sobota 10.00–18.00
czwartek 10.00–20.00
niedziela 10.00–16.00
poniedziałek, piątek nieczynne

kurator: dr Beata Małgorzata Wolska

organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – Uniwersytet Szczeciński, Secesja Café, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

współorganizator: Dom Kultury „Słowianin”, FiKa, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie

partnerzy: Wydawnictwo Bellona, Biuro Literackie, Księży Młyn Dom Wydawniczy, „Tygodnik Powszechny”, „Więź”, Wydawnictwo Austeria, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Wydawnictwo Naukowe US, Wydawnictwo Ossolineum