Kultura i profanacje (2016)

Podczas piątej edycji organizatorzy Adlojady podjęli problematykę profanacji. Przedmiotem zainteresowania uczestników kilku debat były m.in. znaczące książki, które swoją tematyką dotykają rozmaitych form i postaci bluźnierstwa obecnych w kulturze współczesnej (i dawnej). Profanacja analizowana była w kontekście różnych religii i kultur, także lokalnych.

Celem dyskusji było zwrócenie uwagi m.in. na uproszczenia w odczytywaniu znaków kultury, które prowadzą do utrwalania stereotypów etnicznych. Refleksja nad tym zagadnieniem jest ważna z perspektywy toczących się w kraju dyskusji dotyczących wielokulturowości, pamięci i polityki historycznej, a obecnych również w: literaturze, filmie, sztuce, filozofii.

 

Program: Adlojada. Kultura i profanacje (2016)