Pamięć i kultura (2017)

VI Dni Kultury Żydowskiej Adlojada poświęcone będą pamięci. Wystawy, dyskusje, spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty i prezentacje dotyczyć będą znaczenia pamięci indywidualnej, a także roli pamięci zbiorowej w budowaniu oraz podtrzymywaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. Wśród gości znajdą się Kazimierz Barczuk, ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Leszek Dulik, Grzegorz Fedorowski, Daniel Kalinowski, Jakub Kornhauser, Joanna Lisek, Artur Daniel Liskowacki, Magdalena Palica, Piotr Piluk, Teresa Śmiechowska, Artur Tanikowski, Magdalena Tarnowska, Piotr Weiser, Gniewomir Zajączkowski, Konrad Zieliński i inni.

W trakcie festiwalu dyskutować będziemy o współczesnych koncepcjach pamięci, tak jak są rozumiane w literaturze, filozofii i sztuce (pamięć i odpominanie, trauma i pamięć, pamięć i postpamięć, pamięć i historia, przestrzeń i pamięć, rytuał i pamięć, przedmioty i pamięć itd.). Uczestnicy kolejnych spotkań festiwalowych podejmować będą także tematy, które mają podstawowe znaczenie dla rozumienia przestrzeni miejskiej (m.in. pomniki jako nośniki pamięci zbiorowej i jako znaki przemocy symbolicznej, nekropolie i cmentarze jako miejsca pamięci o osobach i regionie).

Podczas Adlojady odbędzie się koncert LIBELID, czyli prezentacja cyklu pieśni miłosnych w języku jidysz, opracowanych przez Olę Bilińską z towarzyszeniem zespołu doświadczonych muzyków z Gdańska, Warszawy i Sejn. Kompozycje tworzące program LIBELID to wybór przedwojennych pieśni, w których utrwalona jest pamięć o obyczajowości żydowskiej. Założeniem muzycznym projektu było połączenie subtelnych brzmień akustycznych i elektronicznych.

W programie zaplanowany jest także wernisaż „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918–1939”. Spośród wielu tysięcy przejrzanych zdjęć Leszek Dulik wybrał kilkaset, a Konrad Zieliński napisał do nich tło historyczno-kulturowe. Prace wykonane zostały zarówno przez uznanych, najwybitniejszych fotografików, jak i twórców, których nazwisk nie udało się ustalić. Ukazują duże miasta i małe miasteczka, gdzie często większość mieszkańców stanowili Żydzi. W tych społecznościach, podobnie jak wśród żydowskich mieszkańców wsi i osad, przetrwały pieczołowicie pielęgnowane tradycyjne i niezmienne od wieków formy życia. Przedstawiono również Żydów zasymilowanych, wychowanych w polskiej szkole, silnie związanych z polską historią, kulturą i językiem. Są to obrazy pomagające zachować pamięć o utraconym świecie.

Przez cały marzec w Secesji Café będzie możliwe skorzystanie ze specjalnego menu kuchni żydowskiej.

 

Teatr Mały (ul. Księcia Bogusława X 6), Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy (Plac Solidarności 1), Muzeum Narodowe w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 3), Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego (al. Papieża Jana Pawła II 22a), Secesja Café (al. Papieża Jana Pawła II 19/1), Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego (al. Piastów 40b), Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27), Teatr Współczesny w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 3), Dom Kultury „Słowianin” (ul. Korzeniowskiego 7)

Informacje o wstępie: poza spektaklem (12 zł) bezpłatny

Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek, środa, sobota 10.00–18.00
czwartek 10.00–20.00
niedziela 10.00–16.00
poniedziałek, piątek nieczynne

 

kurator: dr Beata Małgorzata Wolska

organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny – Uniwersytet Szczeciński, Secesja Café, Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

współorganizator: Dom Kultury „Słowianin”, FiKa, Teatr Współczesny w Szczecinie, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

partnerzy: Boni Libri Wydawnictwo Leszek Dulik, Brama Grodzka – Teatr NN, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Pietrucha, „Słowo Żydowskie”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, „Więź”, Wydawnictwo WBPiCAK