Prawo i kultura (2015)

Czwarta edycja Dni Kultury Żydowskiej Adlojada skupiła się na zagadnieniu korelacji przestrzeni prawnej i kulturowej. Podczas festiwalu organizatorzy postanowili upamiętnić Hannah Arendt (wybitną intelektualistkę, której twórczość wywołała kilka debat istotnych dla kultury europejskiej XX wieku) w związku z przypadającą 40. rocznicą śmierci. Odbyły się m.in. dyskusja o odpowiedzialność indywidualnej i zbiorowej, a także debata o biografiach.

W programie znalazły się też rozmowy na temat pojmowania prawa w rozmaitych obszarach kultury. Filozofowie rozprawiali m.in. o statusie hermeneutyki prawnej, o oddziaływaniu współczesnych prądów umysłowych na doktryny prawne, o relacjach między prawem religijnym i prawem świeckim, o wpływie kultury masowej na wyobraźnię prawną. Odbyła się też debata zatytułowana Uniwersytet otwarty z udziałem nauczycieli akademickich, redaktora pisma społeczno-kulturalnego, duchownego, dyrektora instytucji kultury i polityka. W wydarzeniach Dni Kultury Żydowskiej Adlojada uczestniczyli przedstawiciele różnych dyscyplin i specjalności naukowych z kilku ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy.

 

Program: Adlojada. Prawo i kultura (2015)