Szczecińskie pasaże (2012)

Pierwsza edycja Dni Kultury Żydowskiej Adlojada poświęcona była śladom kultury żydowskiej w powojennym Szczecinie, a także losom diaspory żydowskiej przed drugą wojną światową.

Podczas festiwalu odbywały się prezentacje kultury żydowskiej w pięciu odsłonach poświęconych kolejno: tradycjom, obyczajom oraz kuchni żydowskiej; sztuce, w tym judaikom, zgromadzonym w Muzeum Narodowym w Szczecinie; literaturze ukazującej za sprawą szczecińskiego dwumiesięcznika kulturalnego „Pogranicza” twórczość szczecińskich pisarzy Anny Frajlich oraz Alfreda Döblina; historii żydów powojennego i przedwojennego Szczecina; twórczości filmowej oraz filozofii i religii.

Pierwsza edycja festiwalu była zainicjowana m.in. przez Aleksandrę Gieczys-Jurszo, która czuwała nad jego organizacją.

 

Program: Adlojada. Szczecińskie pasaże (2012)