Wydarzenie artystyczne „Przeprowadzka” obejmowało jeden z niewielu ocalałych po II wojnie światowej i zasiedlonych przez Żydów fragmentów miasta. Kilka jeszcze niezburzonych zaułków dzielnicy Niebuszewo, będących tkanką żywego Szczecina, stanowiło samo w sobie przejmujący pomnik zagłady żyjącej tam niegdyś społeczności, ale także trwającego procesu „unicestwiania pamięci”. Historia społeczności żydowskiej w Szczecinie jest zapisana w swoistej „archeologii” nieistniejących miejsc: tablica pamiątkowa na resztkach muru przy ul. Dworcowej przypomina o dawnej synagodze, spalonej przez nazistów w 1938 roku podczas „nocy kryształowej”; pomnik z macew przy ul. Jacka Soplicy – o starym żydowskim cmentarzu zamienionym w park miejski; zniszczone budynki i ulice dzielnicy Niebuszewo – o dawnym żydowskim centrum rzemiosła i handlu, które zaraz po wojnie – będąc przystankiem na szlakach przesiedleń w sytuacji niejasnej przynależności terytorialnej miasta – stawało się przymusowym wspólnym miejscem zamieszkania Żydów, Niemców i Polaków.

Teatr Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5
20.00–22.00

Prezentacja filmu dokumentującego akcję teatralną „Przeprowadzka”, zrealizowaną na terenie dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie
„Przeprowadzka” / akcja miejska. Projekt: Tkanka miasta. Niebuszewo (Szczecin, 2009)

Koncepcja i realizacja zdarzenia: Weronika Fibich
Realizacja audycji filmowej: Adam Ptaszyński
Rozmowa wokół filmu: Janusz Stolarski, Karolina Izabelska
Prowadzenie: Weronika Fibich

Wstęp wolny.