Seria Adlojada

Seria Adlojada Dni Kultury Żydowskiej Adlojada ma za zadanie utrwalić festiwalowe wydarzenia, a są nimi zarówno debaty, sympozja naukowe, spotkania literackie, jak i wystawy, prezentacje filmów oraz koncerty. Zebrane teksty reprezentują różne dziedziny nauki (filozofię, literaturę i historię sztuki). Co roku określony jest inny temat spajający poszczególne publikacje.

Adlojada. Kultura i media. red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2019
Adlojada. Pamięć i kultura. red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2017
Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2016
Adlojada. Prawo i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015
Adlojada. Ekonomia i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2014
Adlojada. Biografie i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2013
Adlojada. Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska, Szczecin 2012