Adlojada. Biografie i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2013

Adlojada. Biografie i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2013

Główny temat tomu był wynikiem siedemdziesiątej rocznicy powstania w getcie warszawskim, która przypadała w 2013 roku. Celem redaktorów było wywiązanie się̨ z powinności (judaizm stworzył kulturę̨ pamięci). Zostało to uczynione w części referatowej: przywołano istotne koncepcje filozoficzne, które zrodziły się̨ w związku z oświadczeniem Auschwitz, a także wrócono do ważnych, lecz nie zawsze powszechnie znanych postaci powojennej historii. Tom zawiera również̇ materiały z części warsztatowej festiwalu, które mogą̨ być́ pomocne w edukacji szkolnej (na różnych jej szczeblach). Wśród nich warto wymienić część́ poświęconą dziennikom z getta, które są̨ ważnym działem piśmiennictwa. Diarystyka z getta w sposób modelowy przedstawia, czym jest literatura Zagłady w naszej kulturze. W tomie nie zabrało również części poświęconej historii sztuki. Zaprezentowane zostały biografie artystyczne uczniów Strzemińskiego oraz twórczość getta warszawskiego.

 

Adlojada. Biografie i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2013