Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2016

Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2016

Piąty już tom w serii Kultura i profanacje, będący wspomnieniem ubiegłorocznych szczecińskich spotkań adlojadowych, poświęcony został szeroko rozumianemu zjawisku kulturowej profanacji, w tym przede wszystkim – profanacji tradycji żydowskiej w kontekście dzieł filozofii, literatury, sztuki. Publikacja jest zaproszeniem do refleksji na temat współczesnej społecznej percepcji pamięci kulturowej. W książce znalazł się tekst, będący próbą syntetycznego spojrzenia na historyczne metamorfozy deskaralizacyjne wielkomiejskich cmentarzy żydowskich, przemiany kulturowe XIX–XX wieku i procesy akulturacji oraz asymilacji, które doprowadziły do zmian funkcji przestrzeni kirkutów. Częstokroć nie są one, niekiedy od dawna, traktowane wyłącznie jako sfera stricte religijnego sacrum, ale również jako sfera publiczno-rekreacyjna.

 

Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2016