Adlojada. Prawo i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015

Adlojada. Prawo i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015

Czwarta edycja szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada odbyła się pod tytułem „Prawo i kultura”. W tomie znalazło się pokłosie rozmów o dziełach sztuki na Pomorzu Zachodnim, debat o przemieszczeniach i grabieżach cennych zbiorów, prezentacji (kolejny raz) ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwsza z nich została poświęcona Hannah Arendt, której czterdziestą rocznicę śmierci obchodziliśmy w 2015 roku. Ta okoliczność usprawiedliwia pytania o zakres jej obecności we współczesnej kulturze i w dyskursie naukowym. Tylko ostatnio ukazało się bowiem kilka książek i opracowań, w których myśl Arendt jest podstawą ważkich rozpoznań historycznych i cennych konstrukcji teoretycznych. W drugiej części znalazły się rozprawy traktujące o Zagładzie, wśród nich szkice m.in. o Tadeuszu Różewiczu oraz prawach autorskich i dziecięcej literaturze Holocaustu na przykładzie Pamiętnika Rutki Laskier. Trzecią część tworzą teksty o prawie w kontekście kultury żydowskiej. Publikacje zwieńczy galeria zdjęć Piotra Piluka Ślady niemieckich Żydów na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii dokumentalnej.

 

Adlojada. Prawo i kultura, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2015