Adlojada. Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska, Szczecin 2012

Adlojada. Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska, Szczecin 2012

Adlojada. Szczecińskie pasaże gromadzi szkice zogniskowane wokół dwóch zagadnień: żydowskiej historii i kultury oraz miasta. To sprawia, że zawarte w tomie studia, reprezentujące rozmaite dziedziny nauki, pozwalają przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz wpisują jej los w szerszy kontekst dziejów środkowoeuropejskiej diaspory, tym samym przyczyniają się do konstruowania tożsamości miasta. Dopełnieniem tomu jest, opatrzona poetycką glosą, prezentacja współcześnie wykonanych dzieł graficznych Teresy Babińskiej.

 

Adlojada. Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska, Szczecin 2012