Spośród wielu tysięcy przejrzanych zdjęć Leszek Dulik wybrał kilkaset a Konrad Zieliński napisał do nich tło historyczno-kulturowe. Prace wykonane zostały zarówno przez uznanych, najwybitniejszych fotografików, jak i twórców, których nazwisk nie udało się ustalić. Autorom zależało na tym, aby opatrzyć je jak najdokładniejszym opisem i wszędzie, gdzie to możliwe, umieścić imiona i nazwiska przedstawionych osób. Ważne jest, żeby nie pozostali oni bezimienni.

Fotografie ukazują duże miasta i małe miasteczka, w których często większość mieszkańców stanowili Żydzi. W tych społecznościach, podobnie jak wśród żydowskich mieszkańców wsi i osad, przetrwały pieczołowicie pielęgnowane tradycyjne i niezmienne od wieków formy życia. Przedstawiono również Żydów zasymilowanych, wychowanych w polskiej szkole, silnie związanych z polską historią, kulturą i językiem. Na zdjęciach pojawiają się w towarzystwie swoich nieżydowskich przyjaciół, kolegów, współpracowników. Mieszkając w Polsce i dla niej pracując, mając świadomość więzi z własnym narodem i jego losem, często żyli na granicy dwóch światów.

Wśród sfotografowanych znajdziemy ludzi zwyczajnych i wybitnych, zamożnych i biednych. Można spojrzeć im w oczy, zajrzeć do ich mieszkań, obserwować przy pracy, zobaczyć, jak przeżywają radości i troski. Są to obrazy uchwycone na krótko przed tragedią – ich bohaterowie nie wiedzą jeszcze, że świat, w którym żyją, niebawem zostanie zniszczony.

Ekspozycje zorganizowało Muzeum Narodowe w Szczecinie przy współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (właścicielem wystawy). Wydarzeniu towarzyszy album „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918–1939” autorstwa Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego, wydany przez ŻIH i Wydawnictwo Boni Libri.

Po wernisażu zaplanowane są wykłady:

Pamięć i fotografia
Leszek Dulik

Światy utracone
Konrad Zieliński

„Fotografia żydowska” okresu międzywojnia. Pomiędzy dokumentem a fotografią artystyczną
Teresa Śmiechowska

 

Kuratorzy: Beata Małgorzata Wolska, Leszek Dulik, Konrad Zieliński
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Współorganizator: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27)
25 marca 2017 | sobota | 17.00
Informacje o wstępie:  bezpłatny