Relacja między sztuką a polityką. Czym różniły się wpływy polityki na sztukę w przeszłości? Jaką formę przyjmuje dzisiaj? W tym kontekście uczestniczy rozmowy będą odnosić się do Entartete Kunst, socrealizmu i współczesnej sztuki zaangażowanej.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
16.00–17.30

Sztuka a polityka
Szymon Piotr Kubiak, Magdalena Lewoc, Jarosław Lubiak, Aleksandra Paradowska
Prowadzenie: Beata Małgorzata Wolska

Włodzimierz Zakrzewski (1916 Petersburg – 1992 Warszawa)
Towarzysz Bierut wśród robotników, 1950, olej, płótno, 185 × 240, Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. G. Solecki, A. Piętak

Wstęp wolny.