Aktualności Dni Kultury Żydowskiej Adlojada „Pamięć i kultura” (2017)

Koncert LIBELID

LIBELID to cykl pieśni miłosnych w języku jidysz opracowanych przez Olę Bilińską z...

Świat utracony. Żydzi polscy — fotografie z lat 1918–1939

Spośród wielu tysięcy przejrzanych zdjęć Leszek Dulik wybrał kilkaset a Konrad Zieliński...

Skocznia w Jerozolimie

Czy wiesz, że w Polsce 70% katolików nie wierzy w Zmartwychwstanie? Pytanie to nurtuje...

Pokaz filmu „Na wschód od Timszel”

Film zbudowano na podstawie wcześniejszych realizacji autora, które powstawały od roku 2000....

Teatr Przy Stoliku: „Kim Pani jest?”

Astrid Keller (Ewa Sobczak) jest znaną niemiecką dziennikarką. Nieoczekiwanie w jej domu pojawia...

pl-PL test