Ekonomia i kultura (2014)

Trzecia edycja Dni Kultury Żydowskiej Adlojada dotyczyła szczególnej płaszczyzny komunikacji między kulturami, jaką jest ekonomia. Celem debat festiwalowych była reinterpretacja klasycznych tekstów, które traktują o relacjach pomiędzy ekonomią a kulturą. Prelegenci z kilku ośrodków akademickich w Polsce rozprawiali także o uwarunkowaniach historycznych w prowadzeniu działalności biznesowej.

W programie festiwalu znalazła się debata o podręczniku Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) z udziałem redaktorów, a także trzy panele dyskusyjne wokół: książki o Tadeuszu Borowskim i Primie Levim autorstwa Pawła Wolskiego; dziennika Marcelego Najdera (spotkanie z synem Tomaszem Najderem); autobiografii Jael Neeman Byliśmy przyszłością (rozmowa z Agnieszką Jawor-Polak, tłumaczką literatury hebrajskiej). Ponadto odbyło się sympozjum poświęcone filozofii i ekonomii oraz panel dyskusyjny na ten temat z udziałem Pawła Bartnika, Stanisława Flejterskiego, Jerzego Kochana i Andrzeja Przyłębskiego. Poza tym w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzone były warsztaty dla nauczycieli z interpretacji literatury podróżniczej, natomiast w Muzeum Narodowym w Szczecinie były wygłoszone wykłady historyków sztuki o tradycji judaistycznej w malarstwie i architekturze. Podczas festiwalu miały miejsce również wydarzenia muzyczne, wśród nich koncert szczecińskiego Chóru Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „Remedium”.

 

Program: Adlojada. Ekonomia i kultura (2014)