Adlojada. Kultura i media. red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2019

W tym tomie zamieszczamy prace nawiązujące do dwóch ostatnich festiwali Adolojady, Kultura i polityka (2018) oraz Kultura i media (2019). Ideę naszych spotkań przedstawialiśmy we wstępach do poprzednich sześciu tomów. Tu chciałbym skrótowo odnieść się do tegorocznych marcowych dni (4–9), w czasie których rozmawialiśmy o kulturze i polityce niejako w nowej sytuacji społecznej. Znowu żywe okazały się spory o pamięć historyczną oraz o mowę publiczną i komunikację społeczną.

 

Adlojada. Kultura i media, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2017